Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespół

dr Sebastian Szymański (Kierownik Działania)

STANOWISKO
Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Sebastian Szymański jest filozofem specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych związanych z nowymi technologiami, w szczególności robotyzacją i sztuczną inteligencją oraz etyki ryzyka. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii. Zajmuje się również filozofią nauki, w szczególności filozofią nauk biologicznych.

prof. dr hab. Andrzej Nowak

STANOWISKO
Andrzej Nowak jest profesorem psychologii zatrudnionym na Wydziale Psychologii w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca kieruje Ośrodkiem Badania Układów Złożonych. Pełni też funkcję profesora na Wydziale Psychologii Florida Atlantic University.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Prof. Andrzej Nowak jest autorem lub redaktorem 16 książek, i ponad 250 artykułów i rozdziałów. Jego zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą pogranicza nauk społecznych, fizyki i informatyki. Specjalizuje się w w komputerowych symulacjach procesów społecznych, wpływie społecznym, zmianie społecznej, procesach grupowych, konfliktu, struktury “Ja”, synchronizacji interpersonalnej i procesów społecznych zachodzących w Internecie ale też sztuczną inteligencją, zwłaszcza sztucznymi sieciami neuronowymi. Interesuje się też pograniczem sztuki i nauki. Jest jednym z twórców podejścia Dynamicznej Psychologii Społecznej, współautorem Dynamicznej Teorii Wpływu Społecznego i teorii “Bąbli Zmiany Społecznej”.

prof. dr hab. Marek Trippenbach

STANOWISKO
Marek Trippenbach jest profesorem Wydziału Fizyki, Instytutu Fizyki Teoretycznej, Katedry Modelowania Układów Złożonych Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Prof. Trippenbach zajmuje się modelowaniem układów złożonych, optyką kwantową i nieliniową oraz teorią zimnych atomów.

matri@fuw.edu.pl
Szymon Malinowski

prof. dr hab. Szymon Malinowski

STANOWISKO
Szymon Malinowski jest dyrektorem Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorem Instytutu Geofizyki, Zakładu Fizyki Atmosfery Uniwersytetu Warszawskiego. W powstajacym Centrum Badań Ryzyka Systemowego w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS) planuje zająć się tematyką zagrożeń klimatycznych.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Prof. Malinowski zajmuje się fizyką chmur i opadów, turbulencją atmosferyczną, modelowaniem numerycznym procesów atmosferycznych, pomiarami atmosferyczntmi z pokładu samolotu, pomiarami zdalnymi, nieliniowymi procesami w atmosferze.

szymon.malinowski@fuw.edu.pl

prof. dr hab. Marek Kuś

STANOWISKO
Profesor, Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
fizyka matematyczna, teoria informacji kwantowej, podstawy mechaniki kwantowej, zastosowania metod matematycznych i fizycznych w naukach społecznych

Stanisław Janeczko

prof. dr hab. Stanisław Janeczko

STANOWISKO
Stanisław Janeczko jest profesorem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie kieruje Zakładem Analizy i Teorii Osobliwości. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Prof. Janeczko pełni również funkcję Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Prof. Janeczko zajmuje się geometrią i topologią symplektyczną, metodami matematycznymi w naukach przyrodniczych i społecznych oraz teorią osobliwości.

prof. dr hab. Andrzej Wróbel

STANOWISKO
Profesor zwyczajny zatrudniony na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Nenckiego PAN.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Dynamika aktywności systemów neuronalnych zwierząt i ludzi. Korelacje danych doświadczalnych opisujących aktywność komórek nerwowych, małych obwodów neuronalnych oraz większych systemów funkcjonalnych mózgu, z ich kontekstem behawioralnym.

www.wrobelvision.com

dr hab. Fabian Welc, prof. nzw. UKSW

STANOWISKO
Profesor i Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca na Wydziale Geologii UW.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Fabian Welc jest z wyksztalcenia archeologiem i geologiem specjalizującym się w szeroko pojętych badaniach geoarcheologicznych, za szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wpływu klimatu na kultury i cywilizacje dawnego człowieka w okresie holocenu. Jest autorem i współautorem licznych opracowań z zakresu badań geoarcheologicznych realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

prof. dr hab. Marek Konarzewski

STANOWISKO
Profesor zwyczajny, zatrudniony na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej) oraz Wydziale "Artes Liberales" UW, urzędujący prezes Polskiej Akademii Nauk.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
zagadnienia z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym

dr Joanna Dreszer

STANOWISKO
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Dynamika czasowego przetwarzania informacji, zastosowanie teorii układów złożonych w psychofizjologii, problem różnic indywidualnych w badaniach neuropoznawczych, diagnoza funkcjonowania poznawczego w naturalnym otoczeniu badanego.

dr Jacek Rogala

dr Jacek Rogala

STANOWISKO
Neurobiolog w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach i kontraktowy lider projektów badawczych w Pracowni Neuroinformatyki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Jacek Rogala specjalizuje się w neurobiologii poznawczej i behawioralnej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół związków pomiędzy aktywnością struktur mózgu a zachowaniem. W szczególności interesuje go możliwość praktycznego zastosowania metody EEG i fMRI neurofeedback w terapii.

dr hab. Marcin Napiórkowski

STANOWISKO
Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Marcin Napiórkowski wykorzystuje metody semiotyki do badania kulturowych praktyk radzenia sobie ze złożonością. Specjalizuje się w badaniach mitów jako narracji upraszczających rzeczywistość. Pomaga naukowcom, legislatorom i markom komunikować się skutecznie z nieekspercką publicznością, w szczególności w sytuacjach kryzysowych.

dr Grzegorz Łach

STANOWISKO
Adiunkt w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Grzegorz Łach zajmuje się elektrodynamiką kwantową atomów i cząsteczek oraz szeroko pojętą fizyką obliczeniową. Interesuje się także zjawiskami z pogranicza mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, a także zastosowaniami metod obliczeniowych fizyki statystycznej w bioinformatyce i modelowaniu układów biologicznych.

dr Piotr Bentkowski

STANOWISKO
Adiunkt (research fellow) w Centrum Badania Ryzyka Systemowego zatrudniony w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), gdzie zajmuje się podatnością populacji na choroby zakaźne.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Piotr Bentkowski jest biologiem obliczeniowym specjalizującym się w modelach agentowych. Jego główne zainteresowania koncentrują się wokoło biologii ewolucyjnej i zagrożeń środowiskowych. W swojej pracy zajmował się ekotoksykologią, ewolucją architektury genomu bakterii, ewolucją niekodujących RNA, ewolucją genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) oraz modelowaniem epidemii (grypy sezonowej, COVID-19). Studiował i pracował na uczelniach w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji.

www.bentkowski.net

Michał Baranowski

dr Michał Baranowski

STANOWISKO
Wykładowca, prowadził zajęcia w Szkole Doktorskiej Anthropos IPAN. Pracownik naukowy w grancie "Kryzys Imperium w III w.: przyczyny i odbicie w źródłach antycznych" na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2018-2021, nr grantu NCN 2017/25/B/HS3/01299. Od 2022 roku stały współpracownik Centrum Badania Ryzyka Systemowego na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Michał Baranowski jest historykiem starożytnym, specjalizującym się w historii starożytnego Rzymu. Tematy, które pasjonują go najbardziej to kryzys III wieku, zarazy w świecie starożytnych, późny antyk.

Wiesław Bartkowski

Wiesław Bartkowski

STANOWISKO
Informatyk w Ośrodku Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Zagadnienia pomiędzy informatyką, psychologią, interakcją człowiek - komputer, projektowaniem i sztuką. W szczególności zastosowanie teorii układów złożonych w dziedzinie interakcji człowiek - komputer i szerzej relacjach człowieka z techniką cyfrową. Bada interakcje z ucieleśnionymi systemami i interfejsami. W obszarze sztuki twórca idei i manifestu “Materia kodu”, eksplorujący emergentne właściwości wynikające z połączenia materii fizycznej i cyfrowej.

Bartosz Nowacki

Bartosz Nowacki

STANOWISKO
Specjalista na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzialny za sprawy administracyjne Centrum Badania Ryzyka Systemowego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Bartosz Nowacki jest archeologiem, doktorantem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczy w badaniach późnoantycznych stanowisk na wschodnim wybrzeżu Adriatyku (Chorwacja). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. na kontakty i wymianę handlową w basenie Adriatyku w późnym antyku oraz późnorzymską ceramikę typu coarse ware.