Centrum Badania Ryzyka Systemowego powstaje w ramach realizacji działania I.3.2: Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego w Priorytetowym Obszarze Badawczym V. W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Multi-dyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej stanowiącym część projektu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy realizowanego przez Uniwersytet Warszawski.

 

Kierownik działania: dr Sebastian Szymański, Wydział „Artes Liberales” UW

 

Linki do stron

IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl

POB V: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob5/

Działanie I.3.2.: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-3-2/

 

Cel i metody

Celem Centrum Badania Ryzyka Systemów jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności zaś poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Metodą działania jest stworzenie trwałej platformy współpracy między wiodącymi badaczami z nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i ścisłych.

Istotą działalności Centrum będzie łączenie głębokiej perspektywy i szerokiej refleksji reprezentowanej przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych z bogactwem danych empirycznych (włączając precyzyjne modele matematyczne i symulacje komputerowe), które są domeną badaczy z obszaru nauk ścisłych. Wynika to z przekonania, że dla zrozumienia kryzysu cywilizacyjnego i znalezienia dróg wyjścia z niego trzeba łączyć precyzję modeli tworzonych przez nauki ścisłe z głębokim rozumieniem człowieka, społeczeństw i kultury właściwym naukom społecznym i humanistycznym. Wypracowane przez nauki ścisłe podejście do badań układów złożonych oferuje narzędzia pozwalające zrozumieć wieloaspektową dynamikę kryzysu i integrować perspektywy innych działów nauki. Wiele zagrożeń ma charakter globalny i konieczne jest łączenie wyników własnych badań, odnoszących się do lokalnych warunków z analogicznymi badaniami prowadzonymi w innych ośrodkach na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dlatego też nasz ośrodek będzie z założenia częścią międzynarodowej (tworzącej się) sieci badawczej. Jako że trzeba nie tylko badać, ale też uczyć innych rzetelnego, analitycznego i naukowego podejścia, wiedzy teoretycznej i nowych metod badawczych, dlatego zakładamy stworzenie adekwatnej struktury dydaktycznej.

Centrum otrzyma wsparcie projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”